Aretusnõuded

 

Terviseuuringud : puusauuringud
lubatud HD: A või B
(C- või D-puusadega koeri võib kasutada aretuses, kui partneri puusauuringu tulemus on A või B).

1. puusauuring peab olema tehtud mitte nooremale kui 18-kuusele koerale.
2. isaseid koeri, kelle puusauuringute tulemus on D, võib aretuses kasutada kuni kahel korral. Sealt edasi on koera aretuses kasutamine lubatud, kui esimeste pesakondade EST-registrisse kantud järglastest vähemalt 50% on saanud ametliku puusauuringu tulemuseks A või B. Seejärel on lubatud paaritamine samadel tingimustel. emaseid koeri, kelle puusauuringute tulemus on D, võib aretuses kasutada ühel korral. Sealt edasi on koera aretuses kasutamine lubatud, kui eelmise EST-registrisse kantud pesakonna järglastest vähemalt 50% on saanud ametliku puusauuringu tulemuseks A või B.
Nõue uuringute kohustuslikkuse kohta tuleb märkida paarituslepingusse.
3. emaseid koeri, kelle puusauuringute tulemus on D, võib aretuses kasutada ühel korral. Sealt edasi on koera aretuses kasutamine lubatud, kui eelmise EST-registrisse kantud pesakonna järglastest vähemalt 50% on saanud ametliku puusauuringu tulemuseks A või B.


Küünarliigesteuuringu tulemus 0 või 1.
küünarliigeste uuring peab olema tehtud mitte nooremale kui 18-kuusele koerale.

Silmauuringud: aretuses on keelatud kasutada koeri, kellel on avastatud PRA, katarakt, RD, entroopium või ektroopium.
uuringutulemus ei või paaritushetkel olla vanem kui 24-kuud.

Näitusetulemused :
1. Isane: vähemalt kolm hinnet SP kolmelt erinevalt näituselt (neist vähemalt üks rahvusvaheline- või erinäitus), kolmelt erinevalt kohtunikult.
2. Emane: vähemalt üks hinne SP ja kaks hinnet SP või VH kolmelt erinevalt näituselt (neist vähemalt üks rahvusvaheline- või erinäitus), kolmelt erinevalt kohtunikult.
3. utsikaklassi hindeid ei arvestata.
4. vanemal kui kaheaastasel koeral peab üks hinne olema saavutatud noorte- või avaklassis.
5. näitusehinne ei või paaritushetkel olla vanem kui üks aasta (v.a. koertel, kellele on kinnitatud tiitel EST V CH).

Muud nõuded :
Isase koera puhul :
1. aretuses võib kasutada alates 18-kuust.
2. ühel EST-registrisse kantud isasel on lubatud Eestis kuni 60 järglast (viimase paarituse hetkel ei või järglaste arv olla üle 59).
3. alates kuuendast eluaastast on Eestis lubatud lisaks olemasolevale 60. järglasele veel kaks pesakonda.

Emase koera puhul :
1. aretuses võib kasutada alates 18-kuust.
2. esmapoegimisel ei või emase koera vanus olla rohkem kui kuus aastat ja üks kuu.
3. EST-registrisse kantud emasel koeral võib Eestis olla kuni neli pesakonda. Viimase poegimise hetkel ei või emane koer olla vanem kui kaheksa aastat ja üks kuu.

Kehtiv  01.01.2007-31.12.2011.
Kinnitatud : EKL Volinike Kogus 28.10.2006
protokoll nr 2